Energi

Gotland skall vara klimatneutralt 2040. För att klara energiomställningen och minska utsläppen är ett hållbart och robust energisystem baserat på förnybar energi en förutsättning. Därför krävs en utökad elöverföringskapacitet i form av en ny elkabel mellan Gotland och fastlandet samtidigt som det lokala elnätet byggs ut och förstärks.

Båda dessa frågor är centrala för att få till betydligt större utbyggnad av förnybar energi på ön samtidigt som lagringsmöjligheterna utvecklas. Lokal produktion av biogas och vätgas skall stimuleras. Allt för att klara industrins och Gotlands energiomställning.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.