Jordbruk och självförsörjning

Centerpartiet är en stark röst för att värna rätten till att äga och bruka jord- och skog. Landsbygden har fantastiska möjligheter att skapa jobb och allra helst på Gotland är de gröna näringarna en väldigt viktig grund och motor för en fortsatt livskraftig landsbygd.
Centerpartiet vill därför underlätta för allt företagande på landsbygden, genom att sänka kostnader och minska regelkrångel och särskilt stötta de unga i lantbruket.

För Centerpartiet är det viktigt att fortsätta driva på så att alla djur i EU har det bra så att de svenska bönderna konkurrerar på samma villkor som bönder i övriga EU-länder. Kraven kring lantbrukets klimatomställning måste utformas så att den nationella skatte- och energipolitiken inte konkurrerar ut svenskt lantbruk.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.