Kommunikationer

Kommunikationerna till och från Gotland har direkt påverkan på öns attraktions- och konkurrenskraft, ekonomiska utveckling och välfärd. Färjeförbindelsen mellan Gotland och fastlandet är Gotlands landsväg över havet och måste ses som en del av den nationella infrastrukturen med snabba, täta och säkra överfarter.

Gotlands behov och utveckling måste vara utgångspunkten när framtidens trafik ska utformas med satsningar på förbättrad tillgänglighet och ökad hållbarhet för såväl person som godstrafiken. Säkerhetsläget i Östersjön och totalförsvarets upprustning på Gotland understryker behovet av en fungerande färjetrafik i alla lägen samt behovet av reservhamn på Gotland.

Flygtrafik till både Bromma, för nationell trafik, och Arlanda, för internationell trafik, är viktigt för en fortsatt positiv utveckling av Gotlands näringsliv och samhälle. Omställningen till förnyelsebara bränslen och att Gotland blir ett nav för framtida elflyg gör flyget till ett hållbart resande.

Kollektivtrafiken liksom bra standard på vägnätet är förutsättningar för att hela Gotland skall leva. Täta turer på stomlinjerna med kompletterande anropsstyrd trafik i en kollektivtrafik som drivs med 100 procent förnyelsebara drivmedel.

Säkerhetsläget i Östersjön, Försvarsmaktens etablering och totalförsvarets upprustning på Gotland understryker behovet av en fungerande färjetrafik i alla lägen samt behovet av reservhamn på Gotland.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.