Gotland
Centerpartiet lokalt

Landsbygd

För oss i Centerpartiet är det både angeläget och självklart att jobba för att hela Gotland ska utvecklas.

Centerpartiet vill:

  • Att Gotland får ett bättre företagsklimat - för fler nya jobb och tillväxt över hela ön.
  • Stärka regionens satsningar på tillväxt och landsbygdsutveckling.
  • Se bostadsbyggande över hela ön. Trygghetsboende i Hemse och Slite.
  • Bra och tillgänglig kollektivtrafik är avgörande för att hela Gotland skall vara attraktivt för boende och verksamheter. Halvtimmestrafik på stomlinjerna.
  • Att vägar över hela ön är tillgängliga. Gotland behöver bli rundare med snabbare och trafiksäkra länsvägar (140-vägarna) för att underlätta pendling.

Läs mer om vår politik i Valplattformen, Klicka här