Miljö o hälsa

Resultat för miljön

Vi anser att livsmedelsproduktionen och vidareförädlingen på Gotland kan och ska utvecklas. Vi behöver öka självförsörjningsgraden av livsmedel. Det bidrar till ett öppet landskap, fler jobb samt är viktigt av beredskapsskäl. Livsmedelsstrategin måste genomföras. Därför behövs förenklingar och ökade utvecklingsinsatser för att stärka landsbygdsutveckling och varumärket gotländsk mat.

Centerpartiet vill:

  • Ha en ökad och närodlad livsmedelsproduktion på Gotland. Framförallt svenska och närodlade livsmedel i våra offentliga kök.
  • Säkra vattenförsörjningen samt bygga ut det kommunala VA-nätet men också tillåta småskaliga och lokala initiativ.
  • Att det ska vara lätt att göra rätt. Vi vill underlätta för den enskilde individen att göra miljövänliga val.
  • Snabba på takten i rensningen av giftiga material och leksaker i t ex förskola och skola, för en giftfri vardag.

För att läsa mer om vår miljöpolitik på Gotland, klicka här.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.