Gotland
Centerpartiet lokalt

Konstgräsplaner

MOTION

Till fullmäktige i Region Gotland

Angående konstgräsplaner

Spridningen av mikroplaster är ett stort hot mot främst de marina ekosystemen. Plasten kan leda till döden direkt genom att den fastnar i mag-tarmsystemet och hindrar matsmältning och näringsupptag. Sekundärt kan de kemikalier, som finns i plasten, ändra ynglens beteende så att de blir ett lättare byte för större fiskar.

Mikroplaster är mikroskopiskt små plastrester som förr eller senare hamnar i haven. Där får små och stora djur i sig plasten. Mikroplaster kommer från många olika källor och de vanligaste är:

  • Väg- och däckslitage
  • Konstgräsplaner
  • Industriell produktion och hantering av primärplast
  • Tvätt av syntetfibrer
  • Båtbottenfärg
  • Nedskräpning

Det är granulatet som ligger (eller skall ligga) på konstgräsplanens botten, som är orsaken till spridning av mikroplast till sjöar och hav. Anledningen till att det behövs granulat är dels för att ge svikt i mattan och dels för att stråna ska hålla sig upprätta. Granulatet består av gamla bildäck, nytillverkat industrigummi eller mer miljövänlig kork. När spelarna kliver av planen följer en del granulat med under skorna. Snöröjning och snösmältning avlägsnar stora mängder granulat och de rinner rakt ner i dagvattenbrunnarna om det inte finns särskilda granulatfilter.

Nu finns det en ny form av konstgräs, som liknar vanligt gräs i utseende och känsla. Där används inget gummi- eller plastgranulat och konstgräsmattan kan återvinnas.

I väntan på nationell lagstiftning finns det åtgärder, som snabbt kan vidtas på regional nivå. Ett enkelt och effektivt sätt att minska spridningen av mikroplaster är att sluta anlägga konstgräsplaner med gammal teknik.

Därför föreslår jag:

att Region Gotland inte anlägger konstgräsplaner där gummi- eller plastgranulat används.

Bro 180617

Eva Gahnström