Miljö och Klimat

Vi löser miljö- och klimatfrågorna med teknikutveckling, jagar utsläppen inte verksamheterna. En fortsatt utveckling av vindkraft vid och kring Gotlands kuster och på land.

Fossilfria kommunikationer ska främjas och vi ska satsa på alla förnyelsebara bränslekällor, inte bara på el. Biogasbilar ska fortsatt betraktas som miljöbilar. Vi vill se en laddinfrastruktur för ökad andel elbilar.
Biobränsle för flyg, elflyg och fossilfri drift för färjorna är en viktig framtidsfråga för Gotland. Region Gotland ska påskynda sin omställning.

Vi vill ha solceller på Region Gotlands byggnader.
Vi vill också häva maxtaket för solcellsel på egen byggnad. Att vi har utökad vindkraft vid och kring Gotlands kuster och inne på land.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.