Beredskap inför större olycka

Interpellation till Regionstyrelsens ordförande

Beredskap inför större olycka

I början av april var det en tragisk bussolycka utanför Sveg. På bussen var det ett 50-tal passagerare och det kallades ett 20- tal ambulanser från fyra län till olycksplatsen.

På Gotland är det drygt 50 bussar, skolskjutsar eller kollektivtrafik, på Gotlands vägar varje vardagsmorgon. Under sommaren är det en omfattande busstrafik för att möta besöksnäringens behov.

Gotlands ö-läge gör oss extra utsatta vid en större olycka och detta kräver extraordinära lösningar.

Med anledning av ovanstående undrar jag:
- Vilken beredskap finns det på Gotland vid en större olycka liknande den i Sveg?
- Hur planeras det för att omhänderta ett större antal skadade vid en olycka på Gotland?
- Vilka resurser finns på Gotland inom räddningstjänsten, sjukvården med flera för att klara en sådan olycka?

Stefan Nypelius(C)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.