Bygg gångbron i gotländskt kärnvirke

Motion:Bygg gångbron till kryssningskajen i gotländskt kärnvirke!

Den planerade gångbron från kryssningskajen blir ”porten” till Gotland. Det kan bli ett bra sätt att visa upp gotländska råvaror och produkter. En träbro kan bli estetiskt spännande och ett landmärke i Visby hamn.

Utvecklingen av trämaterial och byggmetoder har gjort att träbroar i dag uppfyller de krav som ställs på moderna broar. Träbroar är ofta konkurrenskraftiga när det gäller måttliga spännvidder som till gång- och cykelbroar.

Trä är ett förnybart material som binder koldioxid när det växer. Träbyggande motverkar alltså växthuseffekten, innebär inget förbrukande av ändliga råvaror samt reducerar vår energianvändning. Det gotländska virket är senvuxet och har därmed speciella egenskaper som gör det hållbart och starkt.

I regionstyrelsens svar i RS§369 2017 på Motion ”Strategi för att öka byggnation i trä” föreslås att ökat byggande i trä att målen istället nås genom energi- och klimatkrav på material till byggnadsstommar och att för byggnader fortsätta och utveckla ambitionerna att klara lämplig nivå på certifiering för miljöbyggnad enligt de nya kriterierna, Miljöbyggnad 3.0.

Att göra gångbron i gotländskt trä skulle kombinera flera spännande egenskaper och vara ett sätt att förverkliga regionens mål och ambitioner gällande miljö och klimatnytta.

Därför yrkar jag att:

Region Gotland vid upphandling av gångbron till kryssningskajen ställer krav så att den kan konstrueras i gotländskt trämaterial

Bro 2018-02-26

Stefan Nypelius, Centerpartiet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.