Gotland
Centerpartiet lokalt

Reglering av avfyrande av fyrverkeripjäser

Motion: angående reglering av avfyrande av fyrverkeripjäser och annan pyroteknik

Under det gångna nyårsfirandet 2017/2018 upplevde många gotlänningar att det avfyrades raketer och sköts med smällare under okontrollerade former och med dålig respekt för andras egendom och säkerhet. Ett mycket uppmärksammat fall med ett föl som fick avlivas akut efter skador det åsamkat sig efter att ha blivit skrämt av fyrverkeripjäser blev för många droppen… 

En diskussion följde där en del förslag kom upp som att försöka begränsa skjutandet till vissa angivna tider på dygnet och kanske till vissa angivna platser. Några vill förstås ha ett totalförbud för avfyrandet av sådan här pyroteknik.

En begränsning av skjutandet inom vissa tider skulle möjliggöra för människor att förbereda både sig själva och sina husdjur. Det skulle bli möjligt att i rätt tid stalla in sina hästar eller andra djur. Det skulle bli möjligt att i rätt tid och planerat ge lugnande medicin om så skulle behövas. En begränsning till vilka platser varifrån det skulle vara tillåtet att avfyra fyrverkeripjäser skulle möjliggöra för övriga medborgare att hålla sig undan om så önskas.

På av regionen ägd mark har ju sedan länge restriktioner funnits vad gäller konsumtion av alkoholhaltiga drycker. Borde det då inom ramen för det kommunala självbestämmandet och ordningsstadgan inte gå att reglera skjutandet vid nyår och för den delen vid andra högtider och evenemang?

Jag yrkar:

Att Regionen utreder möjligheten att reglera skjutandet av raketer och annan pyroteknik till lämpliga klockslag

Att regionen utreder möjligheten att förbjuda avlossande av raketer och annan pyroteknik från vissa särskilt känsliga områden såsom t ex innanför murarna eller från andra områden som kan anses särskilt olämpliga i det här avseendet.

Hablingbo 2018-03-25

Jonas Niklasson (C)