Trygghet på Gotland

Till fullmäktige i Region Gotland

Motion angående Trygghet på Gotland

Sommarens brandkatastrofer i Sverige stämmer onekligen till eftertanke. Har samhället prioriterat ned det grundläggande samhällsskyddet för lågt? Kommande klimatförändringar kommer dessutom med all säkerhet skapa ännu större naturkatastrofer i form av bränder, stormar och översvämningar.

En grundförutsättning för att människor ska känna sig trygga över hela Gotland är att vi har en räddningstjänstorganisation som har bra täckning över ön och är fullbemannad. En förutsättning för att detta skall var möjligt är att Region Gotland klarar av att rekrytera personal till deltidskårerna. Och att behålla dem fullbemannade med deltidspersonal boende på orterna. Sommarens bränder har visat hur viktig den lokala närvaron är.

I gällande Handlingsprogram är det inskrivet att Regionen skall jobba aktivt med rekrytering till deltidskårerna. Bland annat via kombinationstjänster, flexiblare upplägg och ökad marknadsföring. Insatser för att stärka bemanningen på deltidskårerna har gjorts, men inget stort genombrott har åstadkommits. Framförallt saknar vi insatser från Region Gotland att skapa kombinationstjänster över förvaltningsgränserna, med syfte att skapa tjänster på de aktuella orterna som möjliggör för regionanställda att bli deltidsbrandmän.

Vi yrkar därför att:

Region Gotland, genom samverkan över förvaltningsgränserna, ser över tjänsteutbudet för att skapa flexibilitet i tjänster som underlättar för regionanställda att ingå i deltidsbrandkårerna.

Lärbro 2018-07-30

Björn Dahlström (C) Fredrik Gradelius (C)

Fredrik Gradelius sitter vid ett skrivbord

Fredrik Gradelius

Björn Dahlström i grön centerjacka utanför affär.

Björn Dahsltröm

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.