Psykisk hälsa

Risken att bli sjukskriven för psykisk ohälsa är 30 procent högre för kvinnor än för män. Det beror bland annat på osakliga skillnader i bedömning. Forskning har visat att ju längre en person går med symptom, desto längre tid tar det att återhämta sig och bli frisk.

Människor med lättare psykiska besvär behöver inte alltid träffa en specialist, utan kan bli hjälpta av enklare samtalsstöd. Därför vill vi satsa på att utbilda fler som kan få kompetens att erbjuda samtalsstöd. Det kan exempelvis handla om vårdpersonal som genom en kompletterande utbildning kan få rätt kompetens.

Rörelse och träning har betydande positiva effekter för att förhindra eller lindra depressiva symptom. Barns träning och möjlighet att utöva idrott ska vara jämlik.

Vi vill fortsätta att utveckla arbetet mot våld i nära relation. Skräddarsy en kompetensutveckling i ämnet som regionens medarbetare kan genomföra och införa stöd för den våldsamma personen i relationen.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.