Skog

Vi vill fortsätta driva en stärkt ägande- och bruksrätt. Naturvårdsavsättningar ska bygga på frivillighet och öka möjligheten för enskilt ägande att sköta markerna för fortsatt höga naturvärden. Skogsägare ska få ersättning från staten för skog som pekas ut som skyddsvärd och därigenom inte kan brukas.

Skogens brukande måste värdesättas högre. Naturreservat som inte förvaltas rätt bör kunna återföras till tidigare ägare för mer aktivt skogsbruk.
Gotland behöver lokalt anpassade skogsbruksregler. Det är viktigt att bevara slutavverkning för att få ett fortsatt effektivt brukande.

Vi vill ha ett förbud mot vildsvin. Djuret hör inte hemma i det gotländska landskapet. Dessutom behövs en bättre förvaltning av rådjursstammen för att minska viltskador och viltolyckor.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.