Gotland
Centerpartiet lokalt

Social

Centerpartiet är för ett öppet och liberalt samhälle utan onödig detaljstyrning. En politik för att få vardagen att fungera och där vi känner tilltro till människornas förmåga att själva ta ansvar. Det offentliga ska se till att det finns en fungerande välfärd och infrastruktur med hög kvalitet men det offentliga ska inte motarbeta din möjlighet att välja vilken hemtjänst du ska anlita.

Läs mer om vår politik för ett tryggt Gotland framåt! Klicka här