Gotland
Centerpartiet lokalt

Jämställt försörjningsstöd

Anna Andersson och Eva Nypelius

Anna Andersson, Levide och Eva Nypelius, Lokrume.

MOTION

Till fullmäktige i Region Gotland

Ang. jämställt försörjningstöd

 

Region Gotland har sedan gammalt av rutin betalat ut försörjningsstöd till mannen i familjen. Flera kommuner har börjat frångå detta, då den andra parten i förhållandet löper risk att hamna i ekonomisk utsatthet. Ekonomin är ett kraftfullt verktyg till exempel för den som vill kontrollera sin partner.

En kartläggning är initierad av socialdepartementet men vi i Centerpartiet tycker att man behöver vara tydligare i frågan och Centerpartiet på riksnivå har därför föreslagit en förändrad lagstiftning för att råda bot på denna ojämlikhet.

I väntan på lagstiftning finns det ingenting som hindrar att Region Gotland tar samma beslut som flera andra kommuner (bland annat Tingsryd) redan beslutat om, att försörjningsstödet delas lika och betalas ut till båda parter i ett gemensamt hushåll.

Därför föreslår vi att:
* Region Gotland snarast verkar för att försörjningsstödet delas lika och betalas ut till båda parter i ett gemensamt hushåll.

Levide och Lokrume 17 juni 2018

Anna Andersson Eva Nypelius


Centerpartiet Centerpartiet

20180618