Gotland
Centerpartiet lokalt

LSS – kommunen får kostnader

Motion: LSS – kommunen får kostnader när staten sviker

Allas rätt till ett värdigt liv i form av LSS reformen infördes 1994 av den borgerliga regeringen, med Bengt Westeberg i spetsen. LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har sedan dess varit livlinan för många personer med funktionshinder. Sedan en tid tillbaka håller den svenska regeringen, kombinerat med nya prejudicerande domutslag, på att radikalt förstöra denna viktiga reform.

Det finns flera domutslag som påverkar Försäkringskassans bedömning, bland annat handlar det om att nu görs en tuffare bedömning av vad som skall räknas in som grundläggande mänskliga behov. Domutslag har gjort gällande att t.ex. sondmatning inte skall räknas in som grundläggande mänskliga behov! Det har gjort att vi i gotländsk media har fått rapporterat om mulithandikappade personer med väldigt stora stödbehov som nu har mist sin statliga assistansersättning. Detta kan inte vara rimlig år 2018 i välfärdslandet Sverige!

Som en följ av regeringens spar-ambitioner och passivitet har kostnaderna skjutits till kommunerna istället. Det eftersom assistansbehovet plötsligt sjunkit till under 20 timmar per vecka, vilket är gränsen där kommunen har betalningsansvaret för LSS. Som en följd av detta har Region Gotlands kostnader för personlig assistans ökade med 56 procent under 2017. Det är en trend som går igenom hela landet.

Därutöver ser vi att Regeringens utredare i den kommande LSS-utredningen föreslår inskränkningar för barn under 12 år och äldre över 80 år.

Med anledning av ovan beskrivna läge ställer jag följande frågor:

– Hur många personer har tappat sin statliga assistansersättning på Gotland?

– Tycker du att det är människovärdigt att ta bort den statliga assistansersättningen till personer med multibehov?

– Hur agerar du som ordförande för att vända denna inhumana och kostsamma utveckling för socialnämnden?

Lokrume 2018-02-23

Eva Nypelius (C)