Gotland
Centerpartiet lokalt

Metoder för åldersbestämmande

Interpellation till Socialnämndens ordförande

Många ensamkommande ungdomar som fram till nu har bott i regionens Haima-boenden hinner passera artonårsdagen eller blir åldersuppskrivna till 18 år före asylärendets avgörande och får därmed lämna Hvb- hemmet för att antingen flytta till något av migrationsverket boenden eller hitta något annat boende på Gotland.

En del åldersuppskrivningar kommer som en stor överraskning för både ungdomen och personalen. Ibland baseras åldersuppskrivningen på enbart knäledsröntgen där visdomständernas utveckling istället visar på en ålder under arton. Även övriga pedagogiska och psykologiska mognadsbedömningar från lärare och annan personal runt ungdomen på boendet och inom socialtjänsten tyder i vissa fall på en ålder under arton.

En del av ungdomarna som skrivs ut från hvb-hemmet har också omsorgsbehov som är större än andras. Det kan röra sig om en historia av självskadebeteenden och självmordsförsök. Någon har uppenbarligen kognitiva svårigheter eller borde ha fått någon neuropsykiatrisk diagnos.

Varje myndighet har rätt och skyldighet att göra sin egen självständiga bedömning av omsorgsbehov och även av trolig ålder på dessa ensamkommande ungdomar.

Fråga1: På vilket sätt gör socialtjänsten inom region Gotland en egen självständig bedömning av ungdomens troliga ålder?

Fråga 2: På vilket sätt gör socialtjänsten inom region Gotland en bedömning av ungdomens behov av omsorg och hur försäkrar man sig att ungdomen verkligen ”klarar sig själv” efter att den bedöms vara arton och flyttar ur hvb Haima?

Hablingbo 2018-03-25

Jonas Niklasson