Utbildning

Grunden för barns och ungas möjlighet att göra en resa i livet och uppnå sina livsdrömmar läggs i trygga familjer och i en förskola och skola som möter varje elev på sina villkor. Alla elever har rätt att mötas av en bra utbildning, oavsett var man bor, vilken bakgrund man har, om man är flicka eller pojke. Alla ska ges förutsättningar att lyckas. Det är grundläggande för Centerpartiets skolpolitik.
Det ska vara nära på Gotland. För att det ska vara möjligt att bo och leva på hela Gotland behöver det finnas skolor och förskolor spridda över hela ön.

Skolan på Gotland håller god kvalité och har en hög personaltäthet i jämförelse med landet i övrigt. Det finns dock stora skillnader mellan skolor men även mellan klassrum. Det pågår ett viktigt arbete för att utjämna skillnaderna. Det arbetet vill vi fortsätta med, där erfarna och kunniga medarbetares kunskaper tas tillvara för att stödja andra kollegor.

Kompetensförsörjning
Det är lärarna som gör den stora skillnaden och som är allra viktigast för elevens rätt till kunskap och utveckling. Tyvärr är bristen på lärare stor och då är det viktigt att de pedagogiska resurserna används på bästa sätt.

Vi vill förbättra och utveckla lärarutbildningen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.