Gotland
Centerpartiet lokalt

Inför elevstödjare

Motion: Inför elevstödjare.

Skapa bättre förutsättningar för elever och lärare, få arbetstillfällen på köpet.

Bakgrund:
Med anledning av att skolan har höga krav på elever i lärandet och att eleverna har helt nya förutsättningar att kommunicera via sociala medier, detta sätter större press på barnen och allt fler har svårt att samla sig till lektionerna. På lärare ställs krav på undervisningen men också att vara med i de svängningar som sker på rasterna. Det visas i en undersökning om befolkningens hälsa att var femte elev mår dåligt och att det viktigaste för att lyckas i livet är att gå ut skolan med godkända betyg.

Om eleverna får stöd på rasterna, av någon som hjälper till så att lekarna blir rättvisa och mobbingen stoppas innan det sker, så skulle fler få en bra skolgång att se tillbaka på och vi skulle få fler som går ut med fullständiga betyg. Till det skulle vi också få lärare som kan koncentrera sig på pedagogikens utmaningar. Vi skulle också få ett instegsjobb för de som nyligen avslutat sina studier på gymnasienivå att få sitt första jobb och se om läraryrket och skolvärlden är något som passar dem.

Därför föreslår jag:

Att Fullmäktige uppdrar åt BUN och GVN att utreda hur man långsiktigt kan införa elevstödjare på alla våra skolor.

Lärbro 2017-06-19

Fredrik Gradelius