Gotland
Centerpartiet lokalt

Lärarbrist

Interpellation: till ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden.

Lärarbrist

Den kommande lärarbristen har påtalats många gånger i debatten de senaste åren. Det talas nationellt om att man behöver se över både arbetsvillkor och löneläge. Den 21 februari släppte SKL en rapport om skolans rekryteringsutmaningar, där man kommer med en del konkreta förslag.

Samtidigt släppte Lärarförbundet uppgifter som visar att Gotland har de lägsta snittlönerna i Sverige, både för lärare i grundskolan och lärare i gymnasieskolan. På Gotland har lönen har hållits nere, bland annat genom att de styrande socialdemokraterna, miljöpartisterna och vänsterpartisterna under flera år inte avsatt pengar i budgeten för löneökningar. Skolor på Gotland har svårt att rekrytera behöriga lärare och det förekommer att rektorer tackar nej till behöriga sökande från fastlandet eftersom de inte kan erbjuda den lön som begärs. Generellt har det även varit svårare att rekrytera på landsbygden än i stan.

Med anledning av ovanstående undrar jag:

* Hur ser ordförande på det ökade rekryteringsbehovet?

* Vilka åtgärder planeras för att möta de kommande pensionsavgångarna?

* Vilka åtgärder vidtas för att öka attraktiviteten i yrket?

Visby 23 februari 2018

Karl-Johan Boberg Centerpartiet