Gotland
Centerpartiet lokalt

Konsekvenser för vinstförbudet

Interpellation: regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S)

Vilka konsekvenser får vinstförbudet för Region Gotland?

Regeringens utredning under ledning av Ilmar Reepalu har lagt fram sitt förslag om vinstförbud i välfärdens branscher. Utredningen kallar det vinsttak men det blir i praktiken ett vinstförbud på grund av den konstruktion utredningen föreslår med operativt kapital som styrande faktor. Väldigt många remisinstanser har sågat utredningens förslag. Dessutom har bland annat förre finansministern Kjell-Olof Feldt (S) sagt att detta förslag är värre än förslaget om löntagarfonder som socialdemokraternas drev på 1970/80 talet. Förslaget är tänkt att landa som en proposition i riksdagen under våren.

Revisionsbyråerna PWC och Grant Thornton har, oberoende av varandra, kommit fram till att 80 procent av privata välfärdsleverantörerna kommer att slås ut om vinstförbudet blir verklighet. Reepalus förslag är med andra ord ett väldigt påtagligt hot mot Gotlands alla privata välfärdsföretag! Och ett hot mot de enligt SCB cirka 950 personer som jobbar i dessa företag!


Ungefär 1200 elever inom för-, grund- och gymnasieskolan går i friskolor på Gotland. Cirka 450 äldre har privat hemtjänst på ön. Antalet läkarbesök och övriga sjukvårdsbesök är ungefär 52 000 stycken på Gotland. Totalt sett berör Reepalus förslag alltså väldigt många gotlänningar. Med anledning av det ställer jag följande frågor:

– Har Region Gotland en plan för att kunna ta över de privata välfärdsföretagens verksamhet?

– Anser du att det är positivt eller negativt med flera alternativa arbetsgivare för personal att välja bland inom välfärdssektorn?

– Anser du att det är bra eller dåligt med valmöjligheter för gotlänningarna vad gäller välfärdstjänster?

Vänge 2018-02-24

Lars Thomsson (C)