Gotland
Centerpartiet lokalt

Ungas sexuella hälsa

MOTION

Till fullmäktige i Region Gotland

Angående ungas sexuella hälsa

Den psykiska ohälsan hos ungdomar har ökat. Att det uppmärksammas alltmer är bra och förhoppningsvis inkluderas unga i det arbetet. Gotland har länge legat högt i statistiken för tonårsaborter och det har bedrivits olika projekt ända sedan 1970-talet för att få ner antalet aborter. Glädjande nog sjunker antalet både på Gotland och i riket. Ett sorgligt kapitel har varit antalet fall av klamydia, men nu (2016) ligger Gotland en bra bit under riksgenomsnittet.

Fler insatser behöver ändå göras och där har Ungdomsmottagningen en stor roll. Alla unga är välkomna att besöka Ungdomsmottagningen, men det kan vara ett alltför stort steg för många ungdomar. Barnmorskorna på Ungdomsmottagningen besöker även skolorna och informerar om sitt arbete, men det saknas ett nära samarbete med Skolhälsovården. Det skulle till exempel kunna vara att Ungdomsmottagningen har ett mobilt team som besöker Wisbygymnasiet regelbundet.

Därför föreslår jag:

att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillsammans med Utbildnings- och

arbetslivsförvaltningen tar fram en modell för samarbete angående ungas sexuella hälsa mellan Ungdomsmottagningen och Skolhälsovården.

Bro 180617

Eva Gahnström