Vatten

Vatten
Vatten och avlopp (VA) ska byggas ut från alla källor: grundvatten, ytvatten, kalktäkter, dammar, havet, återvunnet avloppsvatten, med mera. Privata initiativ ska uppmuntras för att öka tempot.
Vi vill införa ett ”blått avdrag” för vattenbesparande åtgärder och vi måste bli bättre på att ta tillvara på regnvatten. Privata minireningsverk behöver uppmuntras mer, för att öka byggandet av fler bostäder på hela Gotland.
I framtidens byggande vill vi skilja avloppsvatten och annat vatten innan det når reningsverket - genom dubbla ledningar. Mer takvatten bör också återföras till det lokala yt- och grundvattnet och vi uppmuntrar även att takvatten nyttjas för enskilda hushålls toalettvatten enligt gällande VA-krav om säker anslutning.

Kalksten
För kalkstensindustrin tror vi på långsiktig samexistens mellan kalkbrytning och vatten och naturvärden.
Det är viktigt att se helheten, att kalkstensprodukter används till många viktiga produkter för hela samhällets behov. Det är viktigt att vi inte exporterar utsläppen till andra länder, utan går i bräschen för nationell klimatneutral produktion.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.