Kandidater

1.Anneli Andelén

Yrke: Oppositionsråd

Ålder: 54 år

Om mig: Lojal, envis och generös

Hjärtefrågor: Entreprenörskap, vård/omsorg och miljö.

2. Claes Claesson

Yrke: Företagsrådgivare Bank

Ålder: 63 år

Om mig: Engagerad, lagspelare, optimist, ekonom

Hjärtefrågor: Företagsamhet, trygghet, framtidstro

3. Elisabeth Svensson Agerbjer

Yrke: Utredare

Ålder: 37 (född 1985)

Om mig: Upptagen av sång, samhällsutveckling och samtal.

Hjärtefrågor: Hållbarhet och cirkulärekonomi, god samhällsservice i hela Falkenberg, trygghet i fysiska och digitala miljöer

4. Jenny Fredman

Yrke: Redovisningsekonom

Ålder: 45

Om mig: Ansvarstagande, omsorgsfull, ekonomisk

Hjärtefrågor: Ökad trygghet för alla åldrar i hela kommunen, varje elev ska få bästa möjlighet efter sina behov

5. David Andersson

Yrke: VD

Ålder: 43

Om mig : Arbetar för en hållbar framtid.

Hjärtefrågor : Hållbar framtid för våra barn, innovation och entreprenörskap, gröna näringarna.

6. Kerstin Angel

Yrke: Ekonom

Ålder: 59

Om mig: Lojal och ansvarstagande

Hjärtefrågor: Hållbarhet, Utbildning, Samhällsplanering

7. Maria Larsson

Yrke: Arbetsledare/Styrelseledamot/politiker/förebildscoach

Ålder: 51

Om mig: Lugn, trygg, skrattbubbla, väldigt lyhörd, lätt att samarbeta med, enveten, bestämd men genomsnäll och med ett hjärta av guld.

Hjärtefrågor: Människors lika rätt och värde - alla ska kunna leva efter samma förutsättning oavsett var i landet man bor. Jag vill verka för ett mer kärleksfullt och omtänksamt samhälle det finns inget vi och dem.

8. Katrin Carlsson

Yrke: Företagare

Ålder: 55

Om mig: Energisk, engagerad, positiv och glad!

Hjärtefrågor:

 • En tydlig Ungdomssatsning! Hälsoinvestera, stärka det förebyggande arbetet kring Ungdomarnas psykiska hälsa.
 • Öka möjligheten för sysselsättning, utbildning och arbete till alla!
 • Äldreomsorgen – planera noggrant för framtid. Lyssna in önskemål från medborgarna, bevara särskilda boenden på landsbygden
9. Anna Andersson

Yrke: Civilekonom, Aukt. redovisningskonsult.

Ålder: 47 år.

Om mig: Positiv, engagerad företagare.

Hjärtefrågor: Skola, bibliotek, näringsliv. Söderskolan skall kvarstå som F-9 skola.

10. Tore Holmefalk

Yrke: Företagare

Ålder: 63

Om mig: Engagerad företagare och landsbygdsbo.

Hjärtefrågor: Ansvarsfull ekonomi, Landsbygdens utveckling och småföretagens villkor.

11. Stig Agnåker

Yrke: Fritidspolitiker

Ålder: 79

Om mig: Mångårig politisk erfarenhet från olika politiska uppdrag.

Hjärtefrågor: Arbeta för en levande landsbygd, för en bättre miljö och goda levnadsvillkor för våra äldre.

12. Ulrika Persson

Yrke: Egen lantbruksföretagare

Ålder: 55 år

Om mig: Glad, positiv, engagerad, föreningsmänniska, släktforskar

Hjärtefrågor:

 • Stärka de Gröna näringarnas företagande i Falkenbergs Kommun. Öka livsmedelsproduktionen, underlätta för omställning till grön energi och bibehålla småskalig vattenkraft. Stärka äganderätten utan att inskränka på allemansrätten.Det ska gå att leva, bo och arbeta på landsbygden i hela kommunen.
 • En tryggare och bättre omvårdnad för våra äldre. Fler händer i vården, skolan och omsorgerna. Fler personalkategorier inom dessa yrken.
 • Låt Bilen Stå! Utbyggd kollektivtrafik så att det kollektiva resandet kan öka, fler cykelvägar på landsbygden så att det blir enklare och tryggare att cykla.
13. Ann-Margret Kristensson

Yrke: Pensionär

Ålder 69 år

Om mig: Engagerad, omtänksam, samhällsintresserad, social kompetens

Hjärtefrågor:

 • Landsbygdsfrågor, Utveckla IT och bredband så det går att arbeta i hela landet. Decentralisering!
 • Äldreomsorg, förbättra den förebyggande hälsovården för äldre
 • Mat ska vara fri från antibiotika. Antibiotika ska ges till sjuka djur och människor, inte friska.
14. Per-Gunnar "Peggen" Andersson

Yrke: Fastighetsmäklare

Ålder: 65

Om mig: Kreativ med mycket bred erfarenhet

Hjärtefrågor: Jag brinner för att det ska kunna gå att bo på landsbygden, och i mindre orter. Jag vill att villkoren ska vara så för småföretagare att de inte missgynnas i förhållande till löntagare.

15. Moa Lindqvist

Yrke: Fritidsledare och vikarierande lärare

Ålder: 20 år

Om mig: Jag är en glad sporttokig, fotbollsspelande tjej från Okome.

Hjärtefrågor: Fritidsaktiviteter för alla, jämställt samhälle och miljön.

16. Conny Wernersson

Yrke: Lagerarbetare och skogsbrukare

Ålder: 61 år

Om mig: Allmänt samhällsintresserad

Hjärtefrågor: Landsbygdsfrågor, miljö och hälsa.

17. Katarina Andreasson

Yrke: Logoped

Ålder: 34

Om mig: Odlingsintresserad trebarnsmamma med stort klimatintresse.

Hjärtefrågor:

 • Alla ska ha ett språk och kunna göra sig hörd - varesig du bor på ett äldreboende efter en stroke, är en person med flerfunktionshinder, om du har kommit till Sverige nyligen eller är utanför samhället på andra sätt - alla ska ha möjlighet till språk.
 • Skolan ska vara tillgänglig och en trygg plats för inlärning oberoende vilka svårigheter du har i din ryggsäck.
 • Klimatet för att våra barn ska ha en framtid att se fram emot.
18. Petra Eriksson

Yrke: Historiker och konstvetare

Ålder: 49 år

Om mig: Organiserad, idéspruta, jordnära, kreativ.

Hjärtefrågor: Kultur, bildning, destinationsutveckling.

19. Gustav Johansson

Yrke: Studerande

Ålder: 18 år

Om mig: Jägare, golfare, fotbollspelare

Hjärtefrågor: Landsbygden

20. Linnea Karlsson
21. Johan Rylin

Yrke: Mjölkproduktionsansvarig på en större gård

Ålder: 47 vårar

Om mig: Snäll, pratsam och skäggig

Hjärtefrågor: Landsbygden och föreningsliv

22. Micheline Chahoud
23. Eva Christiansson

Yrke: Demensundersköterska

Ålder: 60 år

Om mig: Engagerande, empatisk, tycker inte om orättvisor

Hjärtefrågor: Det svenska lantbruket, äldreomsorg och barnomsorg.

24. Patrik Hanell
25. Monica Hansson

Yrke: Sjuksköterska

Ålder: 76

Om mig: Aktiv, engagerad och erfaren föreningsmänniska. Glad och lättsam

Hjärtefrågor: Hälso- och sjukvård, jämställdhet, äldreomsorg och seniorfrågor.

26. Robert Isaksson

Yrke: Skadetekniker och egenföretagare

Ålder: 47 år

Om mig: 6 barns Pappa

Hjärtefrågor: Barnens utbildning, fritid och biologisk mångfald/miljö

27. Kristina Lindberg

Yrke: Skogsägare

Ålder: 64

Om mig: Natur- och trädgårdsintresserad f d bankanställd föreningsmänniska.

Hjärtefrågor: För en bättre framtid behöver vi satsa på barnen, se och ge de utsatta hjälp redan i för- och grundskola, se till att nya svenskar lär sig svenska och därmed möjlighet att få arbete. Landsbygden ska ha förutsättningar för utveckling, den är grunden för en bra miljö och bra matproduktion.

28. Jennie Dannergren

Yrke:

Ålder:

Om mig:

Hjärtefrågor:

 

29. Ingvar Andersson

Yrke: Skogsbrukare och diversearbetare

Ålder: 75

Om mig: Jordnära.

Hjärtefrågor: Senior välfärd, samhällsplanering, skogsbruk

30. Agneta Åkerberg

Yrke: Agronom, Egenföretagare

Ålder: 64

Om mig: Nyfiken, påläst, verkställare, vågar utmana

Hjärtefrågor:

 • Individen i centrum - människor kan och vill
 • Miljö och klimatsmarta-lösningar
 • Regelförenklingar – det ska vara lätt att göra rätt både som medborgare och företagare.
31. Ingemar Bengtsson
32. Beatrice Pålsson

Yrke: Egenföretagare på landsbygden

Ålder: 48

Om mig: Driven, envis, godhjärtat, social, rättvis

Hjärtefrågor: Landsbygdsutveckling, förenklade regler för att bo och verka på landsbygden, lag och ordning

33. Othmar Nekham

Yrke: Pensionär

Ålder: 74

Om mig: Driven, innovativ, flexibel

Hjärtefrågor: Cirkulärt ekologisk hållbarhet

34. Annika Bergman

Yrke: VD

Ålder: 56 år

Om mig: Kommunikativ, drivande, företagsam landsbygdsbo

Hjärtefrågor: Landsbygd, företagande och hållbarhet, gärna i en kombination

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.