Per Johansson

Personbild


Ledamot kretsstyrelsen

Gruppledare Centerpartiet Falkenberg

Ledamot Kommunfullmäktige

Ledamot kommunstyrelsen

Ledamot Beredning för översyn av den politiska organisationen och för interkommunala samarbeten

Ersättare Kommunalförbundet Räddningstjänst Väst

Ersättare kommunstyrelsens arbetsutskott

Ersättare Stiftelsen Olofsbo hemb

 

Kontakta Per Johansson

Kontakta Per

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....