Falkenberg
Centerpartiet lokalt

måndagsmöte 14 augusti

måndagmöte

Måndagsmöte!

För medlemmar och förtroendevalda !

14 augusti 18.30 hos Millis, Gökvägen 8 D. Korvgrillning.