Falkenberg
Centerpartiet lokalt

måndagsmöte 28/8 kl. 17.00

Välkomna till Carlsberg 28/8 kl.17.00

Vi inleder med studiebesök på Carlsbergs bryggeri klockan 17:00. Efter besöket fortsätter vi till Mötesplats Mölle där vi fortsätter 18:30. Dagens uppgift är att arbeta fram prioriteringar inför höstens budgetarbete.

Anmäl senast måndag morgon deltagande på studiebesöket på Carlsberg (behövs för inpassering). Maila tore.holmefalk@swipnet.se