Falkenberg
Centerpartiet lokalt

måndagsmöte 18.30

Dags för Måndagsmöte igen. 11 september klockan 18:30 på SV Mölle.

 

Vi har en långs KS-lista med många angelägna punkter att diskutera.