Falkenberg
Centerpartiet lokalt

Finns det mat när krisen kommer?

Välkommen till dialogmöte om självförsörjning och krisberedskap!

Kristina Yngwe (C), vice ordf, riksdagens jordbruksutskott deltar !