Falkenberg
Centerpartiet lokalt

medborgardialog i slöinge 18/10 18.30

Centerpartiet bjuder in till dialog i Slöinge församlingshem 18/10 18.30

Hur vill Du ha det? I en framtidsverkstad diskuterar vi ortens frågor. - Hur ska vi som bor på landsbygden få bra service? - Hur kan bygden utvecklas? - Hur kan landsbygden ta tillvara på sina resurser som är till gagn för alla? Vi politiker vill veta hur vi kan bedriva ett kreativt och framåtsyftande arbete tillsammans med Dig! Vi bjuder på fika. Välkomna !