Falkenberg
Centerpartiet lokalt

medlemsmöte 16/10 18.30 på mölle

KS-lista + FÖP diskuteras

Kvällen ägnas åt KS-listan där vi tittar på Fördjupad Översiktsplan för Kusten och Stigs motion om biljettpriser i Hallandstrafiken. Dessutom innehåller listan en lång rad planärenden.

Förslaget till översiktsplan är för stort för att bifoga via epost och finns därför på denna länk https://www.dropbox.com/…/7.2%20F%C3%96P%20norra%20och%20s%…


Välkomna
/Tore