Centerpartiet Falkenbergs södra avdelning

Bild

Anneli Andelen talar på årsmötet

Torsdag 24 januari hade vi vårt årsmöte i Centerpartiet Falkenbergs södra avdelning.20 talet intresserade var med i Hebergs Bygedgård. Emil Olofsson omvaldes till ordförande och till ledamöter valdes PerLennart Persson, Johan Johansson, Othmar Nekham, Eva Christiansson och Agneta Åkerberg. Före årsmötet berättade Anneli Andelén om vägen till oppositionsrådsposten, bra ledarskap och vägen fram till nästa val. Vi har gjort en stor insats med många delaktiga i södra området och C ökade i kommunvalet i alla delar. Regionvalet behöver lyftas menar Anneli. Vi diskuterade SD och förhållningssättet till dem, attraktionen i våra mindre orter, skolan och kommunikationer. Kretsens roll och organisation har betydelse för medlemmars delaktighet och inflytande poängterade Emil särskilt.