centerpartiet gör studiebesök på carlsberg

Centerpartiet i Falkenbergs studiebesök på Carlsberg 28/8

Studiebesök Carlsberg den 28:e augusti

Vi samlades vid vaktporten, togs väl omhand av kommunikatör Jörgen Wetter och person med ansvar för lokal och utbyggnadplaner.

En information om verksamheten från ett historiskt perspektiv tills dagens drift beskrevs. Att Carlsberg valde Falkenberg framför Göteborg den gången man i koncernen stod inför förändringar är en tillgång för oss i kommunen.

Ett antal arbetstillfällen kunde annars gått förlorade. Någon flytt från Falkenberg är inte aktuell, snarare finns stora utbyggnadsplaner, dock kommer troligen inte flera att anställas, mycket sker med maskiner i dag. Carlsberg har idag cirka 1000 anställda i Falkenberg.

Man ser Falkenberg som en viktig position i varumärket, man betonar det goda samarbetet med kommunen, med såväl tjänstemän som politiker.

Vi får provsmaka olika alkoholfria ölsorter, en produkt som växer.

Carlsberg har även sitt egna "microbryggeri" en utveckling som är spännande. (se bilden)

Vi var alla överens om att det var ett givande och intressant besök. Att besöka olika företag ger ett mervärde, för såväl oss i Centern, som för företaget. / Monica Hansson