Vi vill ha en grön tillväxt på landsbygden

Jord- och skogsbruket i Falkenberg ska fortsätta att utvecklas genom råvaruproduktion, lokal förädling och närodlade alternativ för både verksamheter och konsumenter i kommunen.

Därför verkar vi för att:

  • Jord- och skogsbruket ska vara i centrum för landsbygdens utveckling.
  • Vid upphandling beskriva kraven så att miljö och kvalitet följer svensk lagstiftning.
  • Ha delade anbud så att lokala aktörer kan delta.
  • Skoleleverna i utbildningssyfte besöker våra lokala livsmedelsföretag som lantbruk, gårdsbutiker och restauranger.

Läs mer i vårt valprogram.