Transport för en hållbar landsbygdsutveckling

Falkenbergs kommun har en stor och stark landsbygd. Invånarantalet är ungefär lika stort i staden som på landsbygden. Att utveckla hela kommunen är en viktig del i tillväxtstrategin för Centerpartiet

Centerpartiet verkar därför för att…

  • En omfattande översyn sker med ombyggnationer och delvis nya sträckningar av länsvägarna 153 och 154
  • Uppgradera väg 153 och 154 till riksväg
  • Nödvändiga satsningar fortsatt görs på landsvägar i hela kommunen
  • Cykel ska räknas som ett eget trafikslag
  • Cykelleden Kattegattleden byggs längs med kuststräckan och nu behöver den kompletteras med sträckningar mot inlandet för att knyta ihop den med olika inlandsleder via cykelvägar på landsbygden t.ex. Heberg-Årstad, Falkenberg Vessigebro
  • Färdigställa cykelvägen Falkenberg-Ljungby och fortsätta utbyggnad mot Ullared, t.ex Hakestad-Köinge
  • Kollektivtrafiken ska tillhandahålla Wi-Fi så att restiden kan nyttjas bättre
  • Utveckla kollektivtrafiken på landsbygden och införa enzonstaxa i hela kommunen