Dags att sänka färdtjänsttaxan

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid.

Det är dags nu. När kostnaden för resor diskuteras måste vi börja med att se till att de innevånarna som behöver det bäst får hjälp först.

Falkenberg har allt för länge haft Hallands högsta färdtjänsttaxa. Centerpartiet kommer i budgeten inför 2019 att anslå medel för att sänka färdtjänsttaxan till samma nivå som kostnaden för kollektivtrafik. Beräkningar visar att det handlar om en kostnad på ca 600 000 kr per år.

På omsorgsområdet vet vi att alla kommuner och även Falkenberg står inför stora utmaningar. Vi lever allt längre och våra behov av stöd och omsorg som äldre ökar för varje år. För att möte utmaningen ser vi i Centerpartiet några områden av extra vikt.

  • Ökad valfrihet – Att både offentliga och privata aktörer kan erbjuda omsorg garanterar tillgänglighet och kvalitet. Vi vill fortsätta att utveckla modellerna för både byggnation och drift. Objektsupphandling av hela omsorgsboenden kommer att vara en av modellerna i framtiden.
  • Personliga möten – Ge personalen möjlighet att ge mer av sin tid för det direkta mötet med de boende. Genom att utnyttja moderna teknik kan rutinsysslor och passiv tillsyn effektiviseras och händer frigörs för kvalitetstid.
  • Trygghetsboenden – Vi vill bygga fler Trygghetsboenden och Trygghetsboende plus spridda över kommunen för att minska belastningen på vårs Särskilda boenden. Det ska vara en självklarhet att kunna fortsätta att bo på landsbygden även när det egna huset blir för tungt att sköta.

Tore Holmefalk

0708-960 666

tore.holmefalk@centerpartiet.se

Per Johansson

070-211 25 41

per.johansson@centerpartiet.se