En skola för integration

Såväl i Falkenberg som i Sverige når elever med utländsk bakgrund lägre resultat i skolan. Detta är ett misslyckande som bekymrar oss. Därför ska arbetet med att ta emot dessa elever i skolan utvecklas så att eleverna ges bättre möjligheter att nå sina livsmål.

Centerpartiet verkar för att…

  • Kartläggningen av elevens kunskaper ska bli bättre, så att eleven kan fortsätta utvecklas från elevens egna nivå
  • Nyanlända elever ska förberedas bättre innan de placeras i en klass i den ordinarie undervisningen
  • I gymnasieskolans yrkesprogram ska en del av svenskundervisningen ha en tydlig koppling till det valda yrket
  • Utveckla yrkes-SFI för vuxna