Företagande för hela falkenberg framåt

Landsbygden ska vara en positiv, trygg och välkomnande miljö för alla invånare.

Centerpartiet verkar för att…

  • Underlätta för företagen genom landsbygdsspecialiserade företagslotsar
  • Instifta en landsbygdsfond, där föreningar och lokala småföretag kan söka medel för bygdernas främjande
  • Servicepunkterna ska ge information om besöksmål, boende mm
  • Kommunen mesta möjliga mån ska upphandla lokalproducerade råvaror, tjänster och material
  • Utveckla detaljplaner för näringsverksamhet på landsbygden
  • Främja gårdsförsäljning av alkohol genom ett licenssystem