Idrott och föreningsliv för falkenberg framåt

Centerpartiet verkar för att…

  • Värna om det viktiga föreningslivet genom ett fortsatt generöst bidragssystem och en utbyggnad av spontanidrottsplatser
  • Göra idrotten mer jämställd och inkluderande genom flexibla anläggningar och riktade föreningsbidrag
  • Fortsätta utveckla idrottsturismen i kommunen genom ett gott samarbete med föreningar, näringsliv och destinationsbolag
  • Planera för gröna ytor och aktivitetsområden vid förtätning eller utveckling av bostadsområden