hopp om cykelgarage

Nytt hopp om cykelgarage vid tågstationen!


    • Det skall vara tryggt för pendlare och alla andra som vill cykla till tåget. Därför lämnade vi in förslaget om en trygg cykelförvaring på Falkenbergs station.

      • Idag beslutade en kultur-fritid och tekniknämnden med full enighet att ställa sig bakom vår ide.

        • Förslaget går dessutom helt i linje med med Falkenbergs Kommuns cykelstrategi om att underlätta och främja hållbara alternativ som t.ex cykel.