ledning förnyas i befintlig sträcka

Svenska kraftnäts förnyelse av Horred -Breared fortskrider

För ett år sedan deltog Centerpartiet Falkenberg i LRFs möte angående kraftledningsfrågan och har sedan dess varit med på dialogmöten fram till nu. Idag kan vi berätta att Svenska kraftnät beslutat att ledningen förbi Gunnarsjö varken behöver flyttas eller breddas utan kan förnyas i befintlig gata.

Läs mer på www.svk.se/horred-breared