Ordning och reda på ekonomin !

En budget i balans!

Varje år görs ett gediget budgetarbete men i år har det varit ännu viktigare för oss i Centerpartiet och Moderaterna att presentera en budget i balans som svarar upp till den kvalitet som kommunens invånare har rätt att förvänta sig. Under rådande omständigheter, med en pandemi som härjar, så vill vi särskilt nämna de stora insatser som kommunens personal har gjort. I den andan ska vår budget läsas, vi tror på vår personal och vi litar på deras kompetens vi vill ge ramar, inte detaljstyra. Ett konkret exempel på det är att vi vet att våra förskolechefer kan avgöra hur barngruppernas storlek ska vara, beroende på lokalernas utformning, medarbetarnas kompetens och andelen barn med särskilda behov. Ett annat är exempel som är oerhört viktigt idag och i framtiden för vår äldreomsorg är PIO. Ett viktigt utvecklingsarbete där kompetent personal står för framtida lösningar. Detta är ett framtidsarbete inte bara till namnet. Vi tror inte på central styrning ovanifrån.

Falkenbergs kommun är en tillväxtkommun, det är fantastiskt att se hur vår del av Sverige lockar människor. Vårt företagsklimat är gott, samarbetet mellan kommun och företag viktigt, fyra av fem jobb skapas av småföretagare. Vi har också Sveriges största besöksmål i Gekås, vilket betyder mycket för att hela kommunen ska vara attraktiv att leva och verka i. Våra företagares entreprenörsanda och vilja att växa och anställa är basen för att vi ska få in skattemedel till de gemensamma åtaganden som kommunen står för. Vi vill se fler företag och människor i arbete. Vi vet att respektera det slit som ligger bakom varje skattekrona.

Därför är det sorgligt att se de styrande partierna bränna pengar på sockrade vallöften. Den goda ekonomi som byggts upp under många års Alliansstyre raseras nu fort. Det är särskilt allvarligt i detta krisläge. För många människor blir livet sig aldrig likt igen, en förlorad anhörig är oersättlig men också ett förlorat livsverk svider. Vi vet att det kommer att ta tid att reparera de kostnader som Coronapandemin gett upphov till, vi vet bara än inte hur hög notan för krisen blir. Vi vet också att de framtida skatteintäkterna påverkas negativt, om än inte hur mycket. Samtidigt har Falkenberg, precis som många andra kommuner, en demografisk utmaning, antalet yngre och äldre ökar. Det är i sig glädjande men det driver på kommunens utgifter.

Centerpartiets och Moderaternas ledstjärna är ordning och reda i ekonomin.

Vi ska inte lämna över skuld till kommande generationer. Vi har;

 • Överskottsmål på 2%
 • Målsättning soliditet på minst 30%

För oss är det viktigt att vi satsar i hela kommunen.

De investeringar, drift som vi prioriterar utöver majoritetens

budgetförslag är;

 • Förskolor i Långaveka, Vessigebro och Okome
 • Ismaskin och strandstädningsmaskin
 • Lokalanpassningar på Falkenbergs museum
 • Stabilisering på Ätrans strandbankar (doktorspromenaden)
 • Utbyggnad enligt cykelstrategi + (Kattegattsleden söder)
 • Cykelgarage stationen
 • Breddning Marstensvägen
 • Stålkonstruktion som varnar för låg bro, Lasarettsvägen
 • Gångbro över Ätran
 • Tillgänglighetsåtgärder kommunala byggnader
 • Ljusteknik Falkhallen
 • PIO projektet
 • Sjuk och frisk
 • Meröppet på våra filialbibliotek iSkogstorp och Ullared
 • Mötesplats Ullared permanent

Läs på HN

Centerpartiet och Moderaterna i
Falkenbergs Kommun förslag till
Budget här