Vi vill stimulera de mindre orterna!

Vi avsätter 1 miljon till projekt!