Vi ska inte leva på kommande generationer!

Det ska vara ordning och reda i kommunens ekonomi!

Det är en högtidlig och viktig sak att äntra talarstolen som relativt ny i politiken. Med mina rötter i sågverksbranschen och som vd på ett företag med tuff konkurrens så vet jag vad hårt arbete är och därmed har jag också stor respekt för skattebetalarnas pengar. De pengar vi med stort förnuft och hög effektivitet ska göra välfärd av.

Centerpartiet och Moderaterna har ett gott och nära samarbete, och det är en budget i balans vi nu lägger fram. Det ska vara ordning och reda i kommunens ekonomi, vi ska inte leva på kommande generationer. Jag vet att vi kan bättre i kommunen och att kommunens alla invånare förtjänar bättre än den budget som socialdemokratiska styret har lagt. Centralstyrning, detaljreglering osar kontrollbehov och brist på förtroende. I Centerpartiet vill vi se mer av tydliga ramar och en ökad tillit till den duktiga personal vi vet finns ute i kommunens alla verksamheter.

Låt mig ge ett exempel, Socialdemokratiska styret bygger in sig när man begränsar barngrupper i förskolan om 15 barn. Det verkar vid första tanken som en bra idé men det är en reform som är både dyr och dålig. För oss handlar kvalitet i barnomsorgen om mer än antal barn, vi vill se en än högre andel utbildade pedagoger, något som S-majoriteten helt lagt åt sidan. Vi har förtroende för att våra förskolechefer har erfarenhet nog att avgöra barngruppens storlek utifrån personalens kompetens, byggnadens utformning och inte minst efter antal barn med särskilda behov Om flera barn har särskilda behov och lokalerna inte optimalt formade är troligen redan 15 barn för många. Eller så kan en förskola med fördel ha 18 barn om förutsättningarna är de rätta. Barn är inte siffror, personal är inte siffror, byggnader ser inte likadana ut. Det vet jag, för under mina ett och ett halvt år som oppositionsråd har jag haft glädjen att besöka kommunens alla skolor. Jag har träffat fantastisk personal, härliga barn och upplevt hur olika förutsättningar ändå är. Vår personal är mina hjältar.

I vår budget satsar vi på förskolor i hela kommunen, Glommen, Okome och Vessigebro är självklara investeringar för oss som ser landsbygdens behov, socialdemokratiska styret väljer naturligtvis bort detta. För oss är det självklart att måna om inland och kust, stad och land. Tillsammans gör vi varandra bra.

Anneli Andelén (C)

Läs vår budget här , 735.9 kB.