demokratin hotad!

Dåligt ljud försvårar det politiska uppdraget!

Ingen har kunnat undgå Coronapandemin och dess påverkan på samhället.

Som politiker och folkvald sitter jag i kultur-,fritid-,tekniknämnden och i kommunfullmäktige i Falkenbergs Kommun. Tyvärr tillhör jag riskgrupperna och har blivit avrådd från att delta fysiskt. Redan i Mars i år fattades beslut om deltagande på distans något som dock inte kom igång förrän i juni. Jag deltog i nämnden igen den 26 juni och förutom ett konstant pipande gick det ändå bra. Sedan vet jag inte vad som hände, har nu försökt delta på distans i utskott och nämnd och har tyvärr fått koppla ner båda gångerna. Redan februari 2019 lämnade jag in en motion angående ljudet och ljuset i kommunfullmäktigesalen. Denna behandlades i maj 2020 och det fattades beslut om att ljudet skulle åtgärdas. I dagsläget finns det 400 000 i investeringsbudget som är vikta för detta men ingenting händer. Jag anser detta vara både ett hot mot demokratin då det utesluter riskgrupperna från att kunna delta dessutom anser jag det vara diskriminering av desamma. Jag har många tankar och ideer som jag vill driva i både nämnd och fullmäktige något som jag i dagsläget får göra via mina partikollegor vilket ändå har fungerat bra men spontana tankar, kommentarer och debattinlägg från mig får vänta. Jag vill med denna insändare rikta stark kritik mot sittande partikonstellation i Falkenberg som inte ser till att vi har en kommun tillgänglig för alla!

Maria Larsson, Centerpartiet Falkenberg

Ledamot i kommunfullmäktige

Ledamot i KFTN

Läs mer på HN