Vi vill ha en mer tillgänglig kommun!

En värld för alla!

Falkenberg är en sommarstad och borde ha minst en tillgänglig strand.

Läs mer på HN