"Det gaur inte" till "allt är möjligt" !

Västsveriges starkaste näringsliv!

Reservation i Kommunstyrelsen vid sammanträdet den 8 december 2020 angående beslut kring fastställande av riktvärdet gällande befolkningstillväxten samt delrapportering av uppdrag om att ta fram ett mål för kommunens befolkningstillväxt, KS 2020/277

Västsveriges starkaste näringsliv är ett tydligt och bra mål för Falkenbergs kommun. Att majoriteten nu väljer att bromsa tillväxten i Falkenbergs kommun är därför mycket anmärkningsvärt och direkt företagarfientligt. Företag och privatpersoner som vill flytta på sig söker sig till kommuner med positiv tillväxt och framtidstro. Falkenberg har sedan många år haft en positiv attraktionskraft som lockar folk att flytta hit och det vill vi utveckla vidare.

Falkenbergs kommun har under hela 2000-talet tagit mängder av tydliga beslut för att komma dit vi är idag. Vi har haft en mycket positiv tillväxt och ökat folkmängden sedan millenniumskiftet och aktivt arbetat med våra attityder och har numera Sveriges åttonde bästa företagsklimat. Falkenberg har gått från ”det gaur inte” till ”allt är möjligt”.

Det finns ett starkt negativt symbolvärde när kommunen nu markerar en strävan mot ett lägre tillväxtmål. Detta lägger en blöt filt över vår utveckling och skickar signalen ”fat and happy”. Därför yrkade oppositionen vid dagens Kommunstyrelse för ett tydligt tillväxtmål på 1,5 % viket är samma nivå som de senaste åren.

Allt färre ska försörja fler och därför är en positiv tillväxt nödvändig för att behålla en välfärd med kvalité. Det är vad våra kommuninvånare förväntar sig och förtjänar.

Anneli Andelen (C)
Andre vice ordf. i Kommunstyrelsen

Per Johansson (C)
Ledamot

Läs mer här