Terrorn mot djurbönder måste stoppas!

Terrorn mot djurbönder måste stoppas

I veckan hade Centerpartiet i Falkenberg kretsstämma. En viktig fråga som kom upp till diskussion var den allt ökande aktiviteten från djurrättsaktivister. En enhällig stämma fördömer de metoder som djurrättsaktivisterna använder sig av mot lantbrukare i Västra Sverige.

Militanta djurrättsaktivister har blivit ett stort hot mot lantbrukare och deras familjer. I Västsverige har det påvisats mer än 200 brott de senaste tre åren. Det är förskräckliga brott som aktivisterna begår, brandattentat, intrång i bostäder, skadegörelse, telefonterror, misshandel och grova mordhot - i många fall riktade mot små barn.

Nu angrips även alla typer av lantbrukare med djur, inte bara minkfarmare utan även mjölkbönder, grisbönder, äggproducenter, hästägare och fiskodlare. Opinion live på SVT hade problem med att lantbrukare inte ville vara med i debatten för att de i så fall skulle profilera sig för mycket och för rädslan av vilka konsekvenser det skulle kunna leda till.

Djurrättsaktivisterna liknar den svenska djurhållningen vid nazism. De likställer bondgårdar med koncentrationsläger och bönder med Nazitysklands krigsförbrytare. Det finns olika grupperingar som Djurfront, Djurens befrielsefront, Djurens rätt m.m. Ledaren för Djurfront, Richii Klinsmeister, har suttit i fängelse för olika brott mot bönder.

Tidningen ATL går också så långt i sin beskrivning, att de befarar att i den hets mot bönder som nu pågår, kan det i värsta fall leda till att lantbrukare får mista livet.

Bönderna i Sverige har långa traditioner av djurhållning och att bruka sin skog och mark för kommande generationer. Det är ett arbete som pågår 24 timmar om dygnet och alla veckans dagar. Att se till sina djur och ta hand om dem för att de t ex ska ge god mjölkavkastning innebär att man måste erbjuda dem högkvalitativt foder och vatten samt en riktigt bra djurmiljö. Sveriges djurhållning har stora krav och med en mycket låg antibiotikaanvändning profilerar vi oss i hela EU.

Det krävs än större krafttag från polis och regering i den här frågan, för att lagföra dessa aktivister, då de terroriserar laglydiga näringsidkare. Med tanke på vår livsmedelsförsörjning är våra bönder ett mycket viktigt nav i samhället.

Anette Ivarsson Kretsstyrelsen

Centerpartiet i Falkenberg