Falkenberg
Centerpartiet lokalt
  • / Monica Hansson

Monica Hansson

Personbild


Ersättare Kommunfullmäktige

Ersättare Socialnämnden

Ersättare Socialutskott

Ersättare Driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa

Kontakta Monica Hansson

Kontakta Monica

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....