• / Stig Agnåker

Stig Agnåker

Personbild


Ledamot Kommunfullmäktige

Vice ordförande kommunfullmäktiges valberedning

Ledamot Valnämnden

Ledamot Kommunala Pensionärsrådet

Ersättare Kommunstyrelsen

Kontakta Stig Agnåker

Kontakta Stig

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....